การพัฒนาเว็บโดยเรียกใช้ Map API
           พัฒนาเว็บด้วยภาษาใดก็ได้ (PHP, Java, .NET, Python)
           “include” JavaScript code ที่เตรียมไว้ให้
           เรียกใช้ function ต่างๆ ที่เตรียมไว้ให้


API Key

      การที่จะทำการแสดงแผนที่ได้นั้นต้องทำการขอ API Key ก่อน โดยสามารถขอ API Key โดยมีขั้นตอนการขอ API Key ดังนี้
           1.สมัครสมาชิกของ Longdo Map
           2.คลิ้กที่ "My Longdo Map"           3.คลิ้กที่ "MM Map API"           4.กรอกที่อยู่เว็บไซต์ แล้วกด Generate Key